Get Adobe Flash player

Historie skupiny Dura Nux

Počátky naší hudební historie sahají do r. 1995,
kdy vzniklo nejprve duo, které ve složení flétna,  loutna hrálo renesanční hudbu. Z dua r. 1998 vznikl pětičlenný soubor Ambrosie, který hrál ansámblovou hudbu též období renesance. Na akcích jsme se potkávali s významnými osobnostmi naší historie
(Albrecht z Valdštejna, císař Rudolf II., Václav IV. . . )

S odchodem loutnisty nastala změna.
Začali jsme hrát i hudbu období gotiky, která je dravější
a dynamičtější. Cítili jsme potřebu změnit název.
Novému názvu kapely Dura Nux požehnal samotný kníže Václav (sv. Václav).

Během vývoje kapely se v Dura Nux vystřídalo několik hudebníků. S každým hudebníkem přicházely nové nápady, interpretace a celkový výraz kapely. Pevné jádro stále tvoří Bohunka a Jakub.

V roce 2013 jsme vytvořili nový hudební styl – Středověký folk rock, který přibližuje hudbu dávných staletí současnému posluchači. V tomto stylu jsme tvořili také autorskou hudbu, která byla inspirovaná obdobím středověku. Díky personální změně v průběhu času, jsme od tohoto žánru prozatím opustili.
Více o našich členech naleznete v sekci Členové.

Jak se vyvíjela kapela, tak se rozšiřoval i náš instrumentář. V současné době je velmi bohatý, máme gotické dudy, řadu šalmajů, píšťaly, gemshorny, strunný nástroj cistru, bubny, rolničky a další výrazné perkuse. Repliky dobových nástrojů máme převážně z dílen českých výrobců.

S velkou radostí hrajeme na hradech, zámcích, městských slavnostech. Rádi si vychutnáváme hraní i na velkých hudebních festivalech. Zde nás těší zejména to, že středověká hudba a hlavně naše tvorba těší a baví posluchače.