Get Adobe Flash player

 

Spolek přátel hudby Jablonec n/N, z.s.

Spolek přátel hudby Jablonec n/N, z.s. pokračuje v činnosti dřívějšího občanského sdružení, které vzniklo v r. 1998. Hlavní náplní spolku (sdružení) je výchovně vzdělávací a kulturní činnost v Jablonci n/N, Libereckém kraji, ČR a v zahraničí.

Rok 2018 přinese kulaté výročí – 20 let aktivní činnosti.

Aktivity spolku finančně podporuje:

Statutární město Jablonec nad Nisou 
Nadace Preciosa
Liberecký kraj

Spolek přátel hudby Jablonec n/N, z.s. vyvíjí výchovně vzdělávací a kulturní činnost: pěstování hudby, zpěvu, mluveného slova a dalších činností v oblasti kultury a vzdělávání. Zachování a předávání kulturního dědictví našich předků. Edukační podpůrná činnost vedoucí k podpoře v oblasti zdraví a rozvoje osobnosti.

Tedy pořádá a účastní se koncertů, festivalů, výchovných koncertů, odborných seminářů, hudebních akcí, rozvíjí mezinárodní hudební spolupráci a zastupuje kapelu Dura Nux, která se věnuje historické hudbě. Spolupracuje s četnými kulturními subjekty a agenturami.

Rodáci města Jablonec n/N – středověká kapela Dura Nux – na svých koncertech v různých koutech Evropy úspěšně reprezentují město Jablonec n/N.
Program Sinax Ventus v r. 2016 představili svým fanouškům v Jablonci n/N hned 2x, a to na Muzejní noci pod Ještědem a v rámci festivalu Město plné tónů 2016.
Pro rok 2018 se připravuje slavnostní koncert v rámci projektu „Rodáci“ v městském divadle v Jablonci nad Nisou.

Nejvýznamnější kulturní akce, které spolek pořádá jsou:
Mezinárodní festival komorní hudby (zakončen 18. ročníkem v r. 2015)
Projekt muzikoterapie – „Muzikorelaxace s pohybem“
Hravé, prožitkové a naučné workshopy pro děti a mládež
Hudební dílny pro dospělé, seniory
Hudební kurzy pro děti – hra na flétnu, klavír
Djembe No1 (navazuje projekt muzikorelaxace)

XVIII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU KOMORNÍ HUDBY

Pozvánka

 

Reportáž o festivalu od TV RTM+ naleznete v čase 12:18

Stručná historie festivalu: První ročník se uskutečnil v r. 1998 a vytvořil pevný pilíř pro další ročníky. Festival je založen na dlouholeté tradici. Koná se vždy na podzim v Jablonci nad Nisou a okolí (např.zámek Lemberk), většinou pod záštitou významných kulturně-společenských osobností.

Na festivalu účinkovala řada významných umělců z ČR, PL, SRN, Japonska, Anglie, USA, Ruska.

Festival mívá několik koncertů, ve kterých se prolínají různé umělecké obory. Hudba, mluvené slovo, tanec, výtvarné umění a při dobových koncertech i šerm.

Napsali o festivalu…

http://jablonecky.denik.cz/kultura_region/muzikanti-vzdaji-hold-patronu-zeme-ceske20100921.html
http://jablonecky.denik.cz/kultura_region/zacal-dvanacty-rocnik-festivalu-komorni-hudby.html
http://jablonecky.denik.cz/kultura_region/v-kostele-uvitaji-i-knizete-s-druzinou20091002.html
http://www.knihovna.mestojablonec.cz/cs/co-se-deje-v-knihovne/cesta-evropskych-madrigalu.html
http://www.knihovna.mestojablonec.cz/cs/co-se-deje-v-knihovne/koncert-zdravi-a-poezie.html
http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-3848.html

 


MUZIKORELAXACE S POHYBEM

Viz
www.muzikorelaxace.blog.cz


 

DJEMBE NO 1

Koho učaroval svět rytmů je od roku 2008 na správné adrese. Zábavný, pestrý, inspirující, naučný projekt s aktivním vtažením posluchačů. Řeč djembe a ostatních bubnů je všem přístupná, má terapeutické účinky. V projektu vystupovali např. Papis bubeník africký ze země Gambie, novodobý bubenický šaman Václav Kořínek, který je pravidelným hostem, jablonecká bubenická dílna, paní Irena s gongy z Polska a další.


HUDEBNÍ KURZY

Hudební kurzy, dříve soukromá hudební škola v Jablonci nad Nisou, byla založena v r. 1990 flétnistkou Bc. Bohumilou Nitschovou.
Vyučují se zde hudební obory: zobcová flétna, příčná flétna, klavír, klávesy, flétnové ansámbly, hudební teorie.
Hudební dílny, workshopy jsou propojovány s arteterapií a muzikoterapií.

Aktivity školy: účast na soutěžích, žákovské večírky, přehrávky, koncerty. Škola a její žáci se aktivně zapojují do kulturního dění města, regionu. Mezinárodní spolupráce.