Get Adobe Flash player

Zpátky v čase

Program je plný středověkých nápěvů a písní z celé středověké Evropy a část autorského programu Dura Nux, který je inspirován obdobím středověku. Bohatý dobový instrumentář – středověké dudy, šalmaje, strunný nástroj cistra, bubny,perkuse a zpěv. Dobové kostýmy podtrhují středověkou atmosféru.

Program je vhodný na všechny akce, slavnosti se středověkou a dobovou atmosférou, městské slavnosti, středověké krčmy, hostiny a rauty, firemní večery, rytířské turnaje apod.